Touring Southwestern University this morning.

✴️ Also on Micro.blog

Manton Reece @manton